IT-Akuten

pc

mac

ring08 - 475 53 00

Om IT-Akuten

HISTORIK

IT-Akuten startade sin verksamhet 1992 med ambitionen att erbjuda kvalificerade IT-tjänster till företag med höga krav på sina IT-funktioner. Bolagets grundare Stefan Törnqvist har tidigare arbetat som konsult inom OpenVMS och System Management. 

Under åren fram till 2001 låg fokus på konsulter för System Management inom OpenVMS. Exempel på uppdrag var att drifta Banverkets OpenVMS miljö.

Under 2002 gick IT-Akuten samman med Diring Systems AB. Verksamheten bestod av 3 olika huvudområden; drift & support, systemutveckling samt försäljning och konsulting av BMC Control-M, ett verktyg för jobbautomatisering. 
 
Under 2007 bolagiserades verksamhetsgrenarna till separata bolag för att fokusera på respektive kärnverksamhet. 
 

IT-Akuten kom att fokusera helt på Windowsbaserad Drift & Support, teknikkonsulting, hosting samt försäljning av hårdvara/mjukvara  
År 2008 genomfördes ett sammangående med DirectQuality AB och bolaget ökade i storlek, både vad gäller antalet kunder som personal.

MILJÖPOLICY 

IT-Akutens strävan är att i sin verksamhet ha så liten inverkan på miljön som möjligt och alla anställda ska ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. 
Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att: 

  • Följa de lagar och förordningar som rör miljön.

  • Erbjuda molntjänster och virtualisering för en minskad konsumtion av materiel och energi. 

  • Erbjuda begagnad IT-utrustning som ett komplement till att köpa nytt.

  • Erbjuda företagets kunder hjälp med IT-återvinning.

  • Medverka i spridandet av miljöanpassad teknik.

  • Lämna slutanvänd IT-utrustning för miljöriktig återvinning.

  • Använda miljöklassade poolbilar.

  • Anlita miljöcertifierade återvinningsföretag för återvinning av förpackningsemballage, papper, plast, glas och aluminium.

 

 

 AFFÄRSIDÈ

 "IT-Akuten ska med omtanke, effektivitet och kvalitet, leverera professionella IT-tjänster inom infrastruktur och system management till företag och organisationer med höga krav på driftsäkerhet och verksamhetsnytta."


 

 

 

iStock 000016945365XSmall

 

 

 

 

Cancerfonden 2012

 

 

 

 

 

IT-AKUTEN

Vretenvägen 8
171 54 Solna
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakta oss idag

Växel        08-475 53 00

Support    08-475 53 10

Sälj          08-475 53 00

Jobba hos oss

microsoft certified partner